Úřední hodiny

Pondělí, středa a čtvrtek:
08.00 až 11.30
13.00 až 16.00

Úterý:
08.00 až 11.30
13.00 až 16.30

Pátek:
08.00 až 11.30
13.00 až 15.30

JUDr. Bohumila Račoková

je od 1. ledna 1993 notářkou s notářským úřadem v obvodu Okresního soudu v Kladně. Jako soudní komisařka je JUDr. Bohumila Račoková pověřena Okresním soudem v Kladně prováděním úkonů v dědickém řízení po zůstavitelích, jejichž poslední bydliště bylo v obcích Brandýsek, Holousy, Olšany, Braškov, Horní Bezděkov, Kyšice, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Velké Přítočno, Pavlov, Pchery, Humny, Pletený Újezd, Svárov a Unhošť a v města Kladně, pokud k úmrtí zůstavitele došlo od 25. do posledního dne každého měsíce v kalendářním roce.

Po předchozí dohodě lze poskytnout notářské služby i mimo úřední hodiny a mimo sídla notářské kanceláře.

Notářské služby je možné poskytnout i v anglickém a španělském jazyce; notářské zápisy je však možné sepsat pouze v českém jazyce. Při poskytování notářských služeb, například při sepisování závětí a jiných pořízení pro případ smrti, přihlížíme k novému občanskému zákoníku, který nabude účinnosti 1. ledna 2014. Spojte se s námi s Vaším dotazem zaslaným na naši e-mailovou adresu.


T. G. Masaryka čp. 108
272 01 Kladno
Bankovní spojení: 27-6099180247/0100
IČ: 258 02 844
DIČ:CZ526122189
Telefon: 312 246 064
Telefon/fax: 312 242 197
Mobilní telefon: 602 595 442
E-mail: racokova@racokova.cz
ID datové schránky: mshcbh4