Úřední hodiny

Pondělí, středa a čtvrtek: 8.00 - 11.30, 13.00 - 16.00
Úterý: 8.00 až 11.30, 13.00 - 16.30
Pátek: 8.00 až 11.30 - 13.00 až 15.30

JUDr. Bohumila Račoková - notářka se sídlem v Kladně

Našim klientům poskytujeme právní poradenství a komplexní právní služby, zejména v oblasti práva občanského, obchodního a rodinného, s vědomím, že každý z nich si zaslouží individuální přístup při řešení své životní situace. Po předchozí domluvě lze notářské služby poskytnout i mimo úřední hodiny a mimo sídlo notářské kanceláře. Notářské služby je možné poskytnout i v anglickém jazyce; notářské zápisy je však možné sepsat pouze v jazyce českém.

Občanské právo

Řízení o pozůstalosti

Pořízení pro případ smrti

Převody nemovitých věcí

Notářská úschova listin a peněz

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti

Společenství vlastníků jednotek, spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti

Ověřování (legalizace a vidimace) a ověřené výpisy

Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení

Obchodní právo

Obchodní společnosti a družstva

Rodinné právo

Manželský majetkový režim

Odměna za poskytnuté právní služby, jakož i náhrada hotových výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty jsou stanoveny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).

Kolektiv notářské kanceláře

JUDr. Bohumila Račoková

notářka

racokova@racokova.cz


JUDr. Tomáš Bacílek

 notářský kandidát

bacilek@racokova.cz


Mgr. Karel Libert

notářský kandidát, zástupce notářky

libert@racokova.cz


Mgr. Veronika Burešová

 notářská koncipientka

buresova@racokova.cz


Květoslava Kolbeková

notářská tajemnice

kolbekova@racokova.cz


Květa Havlíčková

notářská tajemnice

havlickova@racokova.cz
racokova@racokova.cz


Kontakty

T.G. Masaryka 108
272 01 Kladno

Tel.: + 420 312 246 064
E-mail: racokova@racokova.cz

ID datové schránky: mshcbh4

Bankovní spojení: 27-6099180247/0100

IČ:   258 02 844
DIČ:  CZ526122189

Created 2017 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.